Tag Archives: qlikview

saMBO-ICT Qlikvieuw Gebruikersdag

Ik ben vandaag in Woerden bij de saMBO-ICT Qlikview Gebruikersdag. We hebben onze eerste ervaringen met Qlikview achter de rug, maar voor verdere uitbouw ben ik blij dat we kunnen ‘gluren bij de buren’. Hieronder een verslag van het ochtendprogramma.

Resultatenbox versie 2.0 

Arjan Brands, van het Graafschap College, vertelt over de volgende versie van de Resultatenbox. (Voor wie inhoudelijk een voorbeeld wil zien hoe je die tot nu toe kunt vormgeven klik hier.) De indicatoren zijn gebaseerd op de informatie-encyclopedie. Hij heeft hier al eerder over gepresenteerd. Technisch is het ontwerp alsvolgt:

Globaal ontwerp resultatenbox met qlikview

Arjan toont hoe je met Qlikview de indicatoren in beeld kunt brengen om informatie door de jaren heen te tonen. Als je ‘ontdekkend’ bezig wil zijn, dan klik je op de grafieken om meer details in beeld te brengen. Zo zijn cijfers per sector, opleiding, schooljaar etc. in beeld te brengen.

Wim Konings vult aan, over wat de inspectie doet met de getallen:

 • Ze nemen een BRON foto. Ondertussen vertellen ze gelukkig wel welke versie van welke datum.
 • Ze maken hier een “1-cijfer MBO Plus” bestand van.
 • De aggregatie en conclusies hieruit worden gebruikt om met scholen de dialoog aan te gaan.
 • De manier waarop deze cijfers tot stand komen is niet geheel duidelijk, ondanks documentatie.

Hij benadrukt wel, dat als je als instelling kunt aantonen dat je ‘in control’ bent, de gesprekken niet zozeer gaan over de verschillen tussen eigen cijfers en die van inspectie. Dan kan de dialoog juist gaan over de kwaliteit van je onderwijs. Volgens mij heeft dit te maken met wat de inspectie “verdiend vertrouwen” noemt.

In- en doorstroom monitor 

André Mensink, van Aventus, presenteert hun ‘Visgraat’. Deze rapportage laat alle in-, door- en uitstroom zien van studenten. Uitgangspunt is de 1 oktobertelling van een jaar. VSV uitstroom sluit aan bij de DUO rapportages. Visueel uit het zich als een aantal vertakkingen, waarbij alle deelnemers op een peildatum worden opgesplitst in:

 • Blijvers
  • Switchers
   • Andere Sector
   • Binnen Sector
  • Niet-switchers
   • Geslaagd en doorgestroomd.
   • Administratieve wijziging
   • Overig
 • Uitstromers
  • Potentiële VSV
   • VSV Definitief
   • Herinschrijving DUO
  • Niet VSV
   • Uitstroom met diploma
   • Uitstroom zonder diploma

In elke tak wordt een aantal genoemd. Als je iets opvalt, dan kun je er op klikken om meer details te zien, tot op individu. Het ondersteunt dan zowel sturing als analyse.

De koppeltabel en omgevingsinformatie

Wim Konings, van het Graafschap College geeft een korte presentatie van een Qlikview, gebaseerd op de nieuwe koppeltabel en de bekostigingstellingen van alle instellingen in Nederland. Deze koppeltabel is gebaseerd op CREBO lijsten zoals Onderwijsdata van DUO deze toont. Doordat deze tabel alle informatie bevat van alle MBO instellingen van Nederland wordt benchmarking in de toekomst mogelijk. Hij demonstreert hoe je snel van MBO instellingen informatie in beeld brengt. Waar ik dan zelf op hoop is een variant die MBO-HBO Doorstroom toont op basis van de verse data als deze verschijnt en nog eentje die kansopwerk.nl data er bij haalt om je opleidingsassortiment te analyseren.

Op welke wijze QlikView de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College ondersteunt

Evert Floor, van het Hoornbeeck College, geeft een korte presentatie waarin aan de hand van KPI’s gebaseerd op data uit onder andere Eduarte, Raet en AFAS een beeld wordt geschetst van het grip krijgen op de bedrijfsvoering. Zijn motto is overal bruikbaar: “Pak niet teveel op en goed=goed”. Ze hebben in Qlikview rapportages gebouwd:

 • Voor Finance: die tonen financiële budgetten en de realisatie ervan. Voor managers uit zich dit als meters op instelling- en locatieniveau of als detailrapportages voor verdere analyse.
 • Voor HR: ook hier de realisatie van de formatieplanning en de verdeling over functieschalen etc.
 • Voor Deelnemers: o.a. het aantal bekostigde deelnemers, diploma’s, aanmeldingen per week.

Wat mij opviel is dat ze zowel heel veel details in rapportages stoppen voor de analist die dit wil, als wat eenvoudigere overzichten voor managers.

De Informatie Encyclopedie met Qlikview

Wim Konings laat op de saMBO-ICT gebruikersdag zien hoe ze rapportages over indicatoren uit de Informatie Encyclopedie leveren met Qlikview. Zijn eerdere presentatie over hetzelfde op de 26ste conferentie vorige week is hier te vinden.

Praktisch:

 • Er is de volgende data gebruikt:
  • De BRON foto zoals we die van DUO ontvangen.
  • De VSV lijsten met BSN nummer van ‘Directie VSV’.
  • De studenttevredenheid van ResearchNed (JOB Monitor).
  • Het jaarverslag van de instelling.
  • Je eigen organisatiestructuur.
 • Deze data wordt QlikView ingestuurd.
 • In QlikView wordt alles gecombineerd. Vooral de koppeling met je eigen organisatiestructuur maakt het mogelijk om bij bepaalde cijfers in te zoomen tot op bedrijfseenheid of team.
 • Wim geeft het gratis weg! Oftwel: als je zelf Qlikview en je eigen data hebt, dan hoef je geen eigen inrichting te bouwen.

Mijn aantekeningen van de Business Discovery Worldtour 2012 van QlikView zijn hier te vinden.

 

Aantekeningen van de Business Discovery World Tour 2012 #bdwt2012

Het is een beetje egocentrisch, ik weet het. Patsen met je eigen 50 conferentie-tweets en ik val in herhaling

Ze zijn als volgt gemaakt:

 • Downloaden van Archivist.
 • Zoeken op hashtag #bdwt2012
 • Exporteren naar text (tab gescheiden bestand) of naar xml.
 • Importeren in Excel, met tab als scheidingsteken. XML ging bij mij beter omdat er in sommige tweets iets staat wat lijkt op een tab of enter. Dat lijken dan 2 tweets in de tekst en dus 2 rijen in de tabel en dan gaat de import stuk.
 • Filteren op username @blogisch

Bij deze:

[table id=7 /]

 

ALLE tweets van IEDEREEN zijn hier te downloaden. (Joël: doe eens niet zo hysterisch met je caps-lock)

En ja, ik weet het… Een dashboard van een QlikView conferentie moet je natuurlijk eigenlijk in QlikView hebben! Tssss… Archivist gebruiken… Maar ja, export naar eigen offline archief kon alleen met Archivist.

Qlikview bij ING

Bram van der Lans van ING praat ons bij over hun implementatie van Qlikview op de BDWT Conferentie. Zij hadden te maken met een aantal uitdagingen:

 • Beperkt budget.
 • Arbeidsintensieve handmatige rapportages: 80% ging zitten in het produceren van een rapport en slechts 20% in de analyse ervan.
 • Rapporten waren statisch.
 • Toename van ad-hoc behoefte aan analyses, vooral sinds de kredietcrisis.

Zij gebruikten Qlikview als instrument, logisch gezien het thema van de conferentie. Hun stappen van implementatie:

 • Eerst voor één rapportage uitdaging een kleine implementatie binnen het eigen team.
 • Het aantal gebruikers en databronnen laten toenemen.
 • De frequentie van publiceren verhogen, van maandelijks naar wekelijks naar ‘real-time’.

Tips:

 • Heb een duidelijke set doelen.
 • Start klein, denk groot.
 • Investeer in expertise. Niet alleen bij rapportbouwers, maar ook bij eindgebruikers.
 • Teveel toepassingen bouwen schrikt gebruikers af: less is more.

Consumerization and the Future of BI #bdwt2012

James Richardson, Research Director van Gartner geeft op de BDWT2012 conferentie de keynote “Consumerization and the Future of BI: Technologies to Drive Adoption”.

Van oudsher is Business Intelligence nogal gericht op de ‘beslissers’, meestal managers en bestuurders. Toch is BI slechts geadopteerd in 28% van de organisaties. Dat betekent dat veel managers besluiten nemen op basis van slechte data, ‘gut-feeling’ en excel-sheets. BI voor de gewone professional is echter nog veel relevanter. Dat wordt bevordert door ‘Consumerization’.

Als consumenten steeds meer gewend raken aan de beschikbaarheid van informatie thuis, dan wil men dat op werk ook. Vooral als de grens tussen die 2 omgevingen aan het vervagen is. Daarom stelt James dat ‘Consumerization’ niet te mijden is en je het moet omarmen als organisatie. Zijn tip: gebruik het als trend om te innoveren. Consumenten innoveren zelfstandig zonder ‘R&D budget’.

Analoog aan de trend op hardware gebied (BYOD etc.) is er ook een trend om eigen tools te hebben om informatie samen te stellen. Een aantal ontwikkelingen sturen dit en leiden tot kritische vragen om jezelf te stellen:

 • Usability: kun je patronen in informatie snel en makkelijk vinden, op een intuïtieve manier? Of heb je ‘data-miners‘ nodig?
 • Mobile: tablets en smartphones zijn de zwakke plekken om mensen te motiveren informatie op te zoeken en te gebruiken.
 • Snelheid: informatie genereren op basis van data kost veel computerkracht. Dat is steeds minder schaars. Minder zandlopertjes dus.
 • Relevantie: leer mensen zelf te vissen door ‘self-service’ BI. Dit verhoogt de relevantie van informatie voor de eindgebruiker.

Praktisch stelt James een complementaire aanpak voor:

 • Traditioneel BI: KPI’s, monitoren, data-warehouses, gekocht en verspreid door consultants. Top down.
 • Data discovery: visuele informatie, zoekfuncties, analyses, gekocht en verspreid door gebruikers. Bottom up.

Fijne spreker, die James. Kan trends verbinden met de dagelijkse praktijk.

Business Discovery World Tour 2012 #bdwt2012

Onverwacht even ingevallen voor een collega: een conferentie over Qlikview. Veel jargon over business intelligence enzo. Vanuit Onderwijsgroep Tilburg zijn we geen klant, maar we willen wel op de hoogte zijn van mogelijkheden. Omdat het gras altijd groener is bij andere software.

Vincent Peters opent met de eerste keynote “Business User-Driven BI”. Qlikview blijkt een flinke jongen te zijn: beursgenoteerd, 25.000 klanten in 100 landen. Hij positioneert Qlikview in het rijtje andere ‘simpele’ leveranciers: Google, Apple en Salesforce. Maar dan voor BI, hij stelt dat ze alles vereenvoudigen. Een beetje trots vermeldt hij daarom de vermelding door Gartner.

De ontwikkelingen die hij ziet:

 • Beslissingen lager in de organisatie, op teamniveau. Het aantal te nemen beslissingen neemt enorm toe, ook voor mensen op de werkvloer. Deze moeten dan wel de beschikking hebben over alle relevante informatie. Sluit een beetje aan bij ‘BI for the masses’ dat ik in 2007 al hoorde.
 • Snellere wijzigingen. Grote uitdagingen om in te spelen op veranderingen. Je kunt niet 3 jaar bezig zijn met een implementatie.
 • Data-explosie: een sterke toename van gegevens die echter niet snel toegankelijk zijn.

De visie op informatie: BI moet ‘ontdekkend’ werken. Inzicht krijg je door te kunnen spelen met de informatie, in visueel aantrekkelijke schermen. Qlikview toont wat je selecteert èn wat je weglaat maar er wel mee te maken heeft.

Het aantrekkelijke van de term ‘ontdekkend BI’ vind ik, dat het niet een vast ingericht dashboard veronderstelt. Je kunt van te voren niet ruiken wat een gebruiker van informatie vervolgens wil weten. Het ene antwoord leidt altijd tot de volgende vraag. Een statisch dashboard met informatie ondersteunt dit niet lijkt me. Als een eindgebruiker zelf zijn ontdekkingen kan doen, zelf zijn informatie kan samenstellen en presenteren, dan is het waarschijnlijker dat hij antwoord op zijn vragen krijgt. Vragen die je van te voren toch niet kan bedenken. Klinkt flexibel.

Overigens neem ik elke hemelbestormende presentatie over eeuwige informatie-jachtvelden met een korreltje zout. Maar ik denk zeker een indruk te krijgen van deze software.